Česká registrace

58. kongres Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele
Registrace na IHGC2022 byla ukončena.

Termín registrace je do 15. června 2022.

Zvýhodněná cena ubytování v OREA Hotelu Pyramida je do 31. května 2022.